AAK-SNI

AAK-SNI.

Mit is jelentenek ezek mozaik betűk, kissé idegen, nem igazán hétköznapi kifejezések?

Az SNI – Sajátos Nevelésű Igény, mint fogalom bizonyára többek számára is ismerősen cseng.

Szinte már napi szinten halljuk, találkozunk vele óvodában, iskolában, ismerősök körében.

Az új köznevelési törvény definíciója szerint ide sorolandó az:

autizmus,

hiperaktivitás,

figyelemhiány,

beilleszkedési,tanulási és magatartási zavarok,

diszlexia és társai, valamint

a sérült/fogyatékos/mozgáskorlátozott személyek gyógypedagógiai gondozása, fejlesztése.

 

Az AAK, azaz Augmentatív és Alternatív Kommunikáció a segítő kommunikáció módszere, amely

kiegészítő kommunikációs eszközök segítségével megmutathatóvá teszi a kimondhatatlant…

Hiszen aki nem tud beszélni, annak a szokásostól eltérő utakat kell választania gondolatai, érzései

kifejezésére. Ilyenek a gesztusok mellett a kommunikációs táblákon vagy elektronikus eszközökön, ún.

kommunikátorokon elhelyezett üzenethordozók, mint például a képek, a grafikus ábrák, a

Bliss-jelképek, a betűk és a szavak, valamint a különböző számítógépes segédeszközök.